Close

Donec Perficiam

MILLORA ACCESSIBILITAT / SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÓNIQUES

Implantació d’ascensors en edificis antics, optimitzant les solucions d’ integració arquitectònica entre antic i nou tot incorporant  valor afegit a la solució final, amb voluntat de recuperació dels valors  originals de la finca.

Vista pati escala amb ascensor
Vista pati escala amb ascensor
Accés ascensor planta baixa
Vista vestíbul reformat
Vista vestíbul reformat
Vista vestíbul reformat