Close

La proposta que es planteja parteix de la base de modificar l’actual escala de trams en forma de “U” amb replà intermitj amb punt rodó.
Aquests trams es disposen de forma alterna a dreta i esquerra del replà de pis, dins del pati central de la finca, on es disposa l’escala de veïns.
Aquest pati central de la finca té unes mides totals de 12,30 mt x 2,20 mt, i resta cobert per claraboia de vidre armat a la part superior, amb ventilació al llarg de gairabé tot el perimetre.
Per aquest pati a més de produïrse els accessos a les vivendes ventilen el passadís i una sala interior de cada habitatge, amb un total de quatre habitatges per planta. La proposta implica modificar la meitat de l’escala, fent un trasllat mimétic cap a l’altre banda. Es proposa fer-ho de forma idèntica a l’original, es a dir amb voltes a la catalana i amb els mateixos acabats inferiors i laterals (arrambador estucat planxat amb motiu esgrafiat).
La serralleria de l’escala es reutilitzaria la mateixa òbviament, i el graonat de pedra artificial, també es faria amb pedra artificial de secció i granulometria idèntica a l’actual. Dins dels objectius de la Comunitat figura el de recuperar la originalitat del vestíbul.
Actualment i fruit d’una intervenció dels anys 60 es va sustituir l’antiga porta de ferro de la finca per una d’alumini. També es va baixar el sostre de l’entrada, ocultant l’antiga ornamentació d’escaiola de l’entrada. Per acabar-ho de rematar a la banda de l’esquerra de l’entrada es va enrajolar, damunt de l’estuc amb especejament imitació pedra. A la banda dreta del mateix vestíbul es va revestir amb un encadellat de fusta per tal de amagar el torpedo elèctric i el quadre elèctric de l’escala.
Els acabats del primer tram del vestibul original es poden observar conservats a la finca bessona del costat de Vilamarí 56.

Vistes abans de la reforma

Model ·3D escala

Captura 3d escala

Alçat nova porta de ferro i vidre amb cives de vidre bufat artesanal