Close

IDEES QUE CONFIGUREN LA PROPOSTA

 

Les decisions de projecte principals són les següents:

 

1- Redefinir la situació del camp de futbol, apropant-lo capel Passeig de la Clotada, definint un àmbit exclusiu per al futbol, i distanciant la grada dels actuals vestidors de la piscina.
2.- Situar el Pavelló Poliesportiu darrera mateix del camp de futbol, unificant les respectives grades i serveis, i creant alhora un eix de circulació, a manera de carrer, com a prolongació del carrer en projecte paral·lel el Passeig de la Clotada, que actuaria com a vertebrador del conjunt amb la possibilitat de connectar l’actual accés cap a la piscina.
3.- Centralitzar l’accés principal al recinte en el punt
d’encreuament del carrer dels Diumenges amb el nou carrer previst pel planejament, de manera que per aquí accedeixi tant el públic espectador del futbol o del Pavelló Poliesportiu, com l’esportista usuari del futbol, del Pavelló o de les pistes a l’aire lliure.
4.- Requalificar l’accés a la piscina, donant continuïtat a l’inici de pèrgola existent, a fi efecte d’aconseguir un accés amb un caràcter més ombrívol i alhora enjardinat, que li donaria un caràcter de hall a l’aire lliure.
5.- El Pavelló poliesportiu es col·loca semisoterrat, al nivell de pista de l’actual del camp de futbol, de manera que el volum emergent no suposa un obstacle visual important.
6.- Dotar a la grada del camp de futbol d’una marquesina, amb un caràcter de continuïtat amb la coberta del Pavelló Poliesportiu.
7.- Redefinir l’actual tanca el Passeig de la Clotada, de manera d’aconseguir una certa permeabilitat visual, a fi efecte d’integrar l’àrea esportiva el teixit urbà, donat el seu caràcter d’espai verd, mantenint el monòlit de pedra actualment existent com a element simbòlic i possible accés auxiliar al Camp.
8.- Preveure una franja d’aparcament en bateria en el carrer dels Diumenges, amb arbres a les dues voreres.
9.- Ampliar la superfície actual de la piscina, dotant-la d’una zona de platja enjardinada i amb accés al bar cafeteria.

LEMA: 6+1. 30 de Maig de 1992.