Close
Habitatge unifamiliar a Calders

IDEES QUE CONFIGUREN LA PROPOSTA

 

L’habitatge unifamiliar objecte d’aquest encàrrec es troba situat a l’Avinguda dels Països Catalans s/n. La parcel·la té una superfície de 654,60 m2.

La parcel·la es troba orientada  segons un eix sud-oest  nord-oest en el sentit llarg de la mateixa. L’accés a la parcel·la s’efectua per  la part superior de la mateixa a la cota aproximada de 100,40 m.(cotes relatives de l’aixecament topogràfic).La cota inferior en el punt mig de la mateixa és de 86,00m.

En aquest nivell la parcel·la llinda amb un camí sense asfaltar que comunica el Camp de Futbol amb el Cementiri Municipal.

L’amplada de la parcel·la és de 15 metres. El límit lateral de la parcel·la (nord-est) té una llargària de 44,35 m. L’altre límit lateral (sud-est) té una llargària de 42,84 m.

La parcel·la té un tram inicial  predominant ( aprox de 75%)  amb una pendent mitjana del 22% i un tram final restant amb una pendent molt pronunciada del 78%. A nivell d’arbrat no tenim cap arbre a remarcar. La parcel·la està recoberta de bardisser i algun que altre arbust.

El perfil geològic de l’emplaçament s’observa de forma estratificada amb estrats de roca del tipus sorrenc i estrats d’argiles amb bolos de pedra.

La parcel·la mirant cap el nord-est (eix longitudinal) disposa d’una amplia panoràmica. Per la banda posterior de l’accés resta protegida pels contraforts del Turó del Puig.

El programa funcional de l’habitatge,  es desenvolupa en dues plantes. A la planta baixa, trobem les dependències interiors següents: pàrquing, rebedor, cambra caldera, , bany petit, cuina, menjador, sala d’estar

Com a espais accessoris  trobem un porxo d’accés el costat sud-oest i un porxo obert adossat a la sala d’estar i menjador.

La planta pis s’articula a traves d’un distribuïdor central, amb dos banys simètrics, dormitori principal i tres dormitoris dobles a la façana sud-oest agrupats amb una galeria exterior.

El dormitori principal disposa d’un estudi annex i una terrassa coberta, però oberta pels laterals.

El projecte  parteix de plantejar una solució a base d’una volumetria compacta i d’una lectura precisa, acostant-se el màxim que la normativa permet (3 metres) del carrer superior. Per una altra banda   l’edificació s’adapta el màxim que pot el terreny natural  a base de crear una planta baixa partida amb un desnivell de 1,5 metres a partir de la cota inicial que permet  la situació del pàrquing deprimida en relació el carrer d’accés. Els exteriors de la casa s’organitzen a base d’uns aterrassaments que s’adapten a  la pendent natural del terreny.

L’organització funcional de la casa parteix del criteri d’aprofitar el màxim les vistes i l’assoleix.

L’edificació s’organitza amb coberta a dues aigües amb una franja central de coberta plana que reflecteix l’esglaonament de la casa i les zones de serveis i comunicacions verticals.