Close

Reforma i consolidació de la Masia de la Ponsa per casa Rural. Artés.

Emplaçament

El conjunt de Masia i Païsa, és força antic ( segle XIV-segons Ferrer,LL; Bonet, A. “Artés. Societat i economia d’un poble de la Catalunya Central”, Ajuntament d’Artés , 71-79).

Es detecten com a mínim dues fases constructives, la de la Masia de planta quadrada i la Païsa annexa, que s’observa bastida en una fase posterior.

La Masia  disposa de planta baixa de parets de pedra de mamposteria de gruix considerable, i sostres resolts amb voltes, de pedra i/o rajol.

La planta primera disposa de sostres de biguetes de formigó i revoltons vistos de ceràmica rústica, fruit de la substitució de l’antic sostre de biguetes de fusta i solera d’encadellat ceràmic, que es trobaven molt malmesos, per la manca d’estanquitat dels sistemes de la coberta.

Dins de la antiga Païsa s’ha introduït un sostre / nivell addicional en concordança amb la secció de la Masia. S’habilitat un nucli de comunicacions verticals d’escala que dona accés els futurs dos habitatges rurals nous dins de la Païsa i a l’ habitatge familiar de la Masia, situat dins del segon nivell de la Masia.

El projecte sempre manté com a horitzó el revaloritzar / consolidar els elements arquitectònics que es consideren importants del conjunt edificat com son la totalitat de voltes que conformen els sostres de la planta baixa,  la recuperació de la galeria de la planta segona de la Masia, i les obertures significatives.

També s’integra dins del projecte la integració de les antigues tines a nivell visual incorporades a la zona de contacte entre Masia i Païsa a nivell de planta baixa. Dues de les tines s’incorporen a nivell formal / visual dins del nucli / pati de comunicacions vertical de la Païsa, amb l’objectiu de mantenir /recuperar la memòria de la construcció.

La tercera tina es preveu en un futur donar-li visibilitat a nivell de la zona d’accés de la Païsa i mitjançant la incorporació d’un vidre trepitjable que es preveu que es poguí veure des del futur habitatge de planta primera de la Païsa.

La construcció de la Païsa té forma rectangular i es recolza en part en la paret mestra de la Masia (paret orientada a nord est).

És una construcció senzilla de factura però que recorda la tradició dels espais resultants de l’arquitectura industrial / agrícola del s. XIX, per l’ordenació i conformació de les obertures que la defineixen (veure fotos annexes)

El maclatge resultant dels dos volums no acaba de ser del tot harmònic, vist des d’una certa perspectiva de conjunt.