Close

SERVEIS

Projectes d’obra nova pública i privada

Reformes d’habitatges i locals

Projectes de canvi d’us

Projectes de rehabilitació d’edificis

Millora de l’eficiència energètica d’edificis

Eliminació barreres arquitectòniques

Implantació d’ascensors en edificis antics

Aixecament de plànols d’edificis per obtenció coeficients

Informes IITE / Llibre del Edifici

Informes d’estat de conservació d’edificis

Informes de viabilitat urbanística i econòmica

Peritatges amb finalitat judicial i/o administrativa

Legalitzacions i declaracions d’obra nova

Cédules d’habitabilitat

Certificació energètica

 I

Poliesportiu de la Sénia
Poliesportiu de la Sénia

Desenvolupem projectes d’obra nova pública i privada des de la ideia i requeriments inicials amb constant diàleg en amb dues direccions per tal d’optimitzar el resultat final  a les necessitats del client.

Fundació Joan Brossa

Desenvolupem  projectes de reformes de locals des de la idea i requeriments inicials amb constant  diàleg en amb dues direccions per tal d’optimitzar el resultat final  a les necessitats del client.

Façana Sardenya 300

Dilatada experiència de rehabilitació de tot tipus d’edificis per a comunitats de propietaris i/o privats de rehabilitació de la pell exterior del edifici i reparacions estructurals. 

Vista cuina Pare Claret 199
Habitatge a Sant Antoni Maria Claret 199

Reformes d'habitatges

Desenvolupem projectes de reformes d’habitatges  a partir de la ideia i requeriments inicials amb constant  diàleg en amb dues direccions per tal d’optimitzar el resultat final  a les necessitats del client .

Vista pati escala amb ascensor
Vista pati escala amb ascensor

Implantació d’ascensors en edificis antics, optimitzant les solucions d’ integració arquitectònica entre nou i vell i afegint valor afegit a la solució final.

Reforma amb canvi d'ús Arnau d'Oms 46
Reforma amb canvi d'ús Arnau d'Oms 46

Canvi d'us d'edificis i/o locals

Projectes de reforma amb canvi d’ús de locals i/o edificis per creació de nous habitatges i/o altres usos